Với nền công nghệ 4.0 như hiện nay, các thiết bị điện tử đều có thể truy cập mạng. Điện thoại, laptop, đồng hồ,… chỉ cần có kết nối...